Your search results

Tietosuojakäytäntö

OIKEUDELLINEN ILMOITUS JA SIVUSTON KÄYTTÖÖNOTTO

1. YLEISTÄ

Tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupankäynnin lain 34/2002 tiedottamisvelvollisuuden mukaisesti 11. heinäkuuta seuraavat tämän verkkosivuston yleiset tiedot ovat alla.

Tämän verkkosivuston ihouselaherradura.com omistaa María Nieves de Haro Sánchez, NIF 74717390G, ja jonka yhteystiedot ovat:

Ihouse La Herradura, Calle Príncipe, 1, 18697, La Herradura Almuñecar, Granada, puhelin 645209263 ja sähköposti ihouseservices.info@gmail.com.

2. YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Näiden yleisten käyttöehtojen tarkoituksena on säännellä verkkosivuston käyttöä ja käyttöä. Ihouse pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta verkkosivuston esittelyä ja kokoonpanoa sekä siihen mahdollisesti sisällytettävää sisältöä ja palveluja. Käyttäjä myöntää ja hyväksyy, että Ihouse voi milloin tahansa keskeyttää, deaktivoida ja / tai peruuttaa minkä tahansa näistä verkkosivustoon integroiduista elementeistä tai käyttää niitä.

Käyttäjän pääsy verkkosivustolle on ilmainen, ja pääsääntöisesti se on ilmainen ilman, että käyttäjän on maksettava korvausta voidakseen nauttia siitä, lukuun ottamatta liittymiskustannuksia liittymän tarjoajan tarjoaman televerkon kautta, että käyttäjä on palkannut.

La utilización de alguno de los contenidos o servicios del sitio web podrá hacerse mediante la suscripción o registro previo del usuario.

Käyttäjä..

Minkä tahansa verkkosivuston sisällön tai palvelujen käyttö voidaan tehdä tilaamalla tai rekisteröimällä käyttäjä etukäteen.

Verkkosivusto tarjoaa tietoja, palveluita ja tietoja, jolloin käyttäjän vastuulla on käyttää sitä oikein lain, moraalin ja yleisen järjestyksen vaatimusten mukaisesti.

Ihouse pidättää oikeuden peruuttaa kaikki kommentit ja kommentit, jotka rikkovat lakia, kunnioittavat henkilön ihmisarvoa, ovat syrjiviä, muukalaisvihamaisia, rasistisia, pornografisia, roskapostia, jotka uhkaavat nuoruutta tai lapsuutta, järjestystä tai yleistä turvallisuutta tai jotka hänen eivät sovellu julkaisemiseen.

Joka tapauksessa Ihouse ei ole vastuussa käyttäjien mielipiteistä, jotka käyttäjät ovat ilmaisseet muiden kommenttien tai muiden osallistumistyökalujen kautta, joihin liittyy ihouselaherradura.com.

Yksinkertainen pääsy tälle verkkosivustolle ei tarkoita minkäänlaista kaupallista suhdetta käyttäjän kanssa.

Käyttäjä ilmoittaa olevansa täysi-ikäinen ja riittävän oikeuskelpoinen sitoutumaan näihin ehtoihin, joten tätä verkkosivustoa ei ole suunnattu alaikäisille, Ihouse kieltäytyy vastuusta tämän vaatimuksen noudattamatta jättämisestä.

Koska verkkosivusto on rekisteröity Espanjassa, se on suunnattu pääasiassa Espanjassa asuville käyttäjille, joten se ei takaa muiden maiden lakien noudattamista tältä osin, joten se ei ota vastuuta tällaisesta pääsystä Espanjan ulkopuolelta.

3. SIVUSTON PÄÄSY JA NAVIGOINTI, TAKUIDEN POISSULKEMINEN JA VASTUU

Ihouse ei takaa verkkosivuston, sisällön ja palveluiden jatkuvuutta, saatavuutta ja hyödyllisyyttä. Ihouse kuitenkin tekee kaikkensa verkkosivuston moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, mutta ei ole vastuussa tai takaa, että pääsy tälle verkkosivustolle ei ole häiriötöntä, ellei se ole virheetöntä.

Se ei myöskään ole vastuussa eikä takaa, että tämän verkkosivuston kautta käytettävä sisältö tai ohjelmisto on virheetön tai vahingoittaa käyttäjän tietokonejärjestelmää. Missään tapauksessa Ihouse ei ole vastuussa minkäänlaisista menetyksistä, vahingoista tai vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston käytöstä, navigoinnista ja käytöstä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tietokonejärjestelmille aiheutuvat tai viruksen käyttöönoton aiheuttamat vahingot.

Ihouse ei myöskään ole vastuussa vahingoista, joita käyttäjille saattaa aiheutua tämän verkkosivuston väärästä käytöstä. Erityisesti se ei ole millään tavalla vastuussa mahdollisista televiestinnän kaatumisista, keskeytyksistä, puutteista tai puutteista.

4. YKSITYISYYS- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Ihouse sitoutuu toteuttamaan tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kerätyn tiedon riskin mukaisen turvallisuustason mukaan.

Tähän tietosuojakäytäntöön sisältyvät lait..

Tämä tietosuojakäytäntö on mukautettu Espanjan ja EU: n nykyisiin säännöksiin, jotka koskevat henkilötietojen suojaa Internetissä. Se noudattaa erityisesti seuraavia sääntöjä:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus UR 2016/679, 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tietojen vapaasta liikkuvuudesta, RGPD.
  • LO 3/2018, 5. joulukuuta, henkilötietojen suojasta ja digitaalisten oikeuksien takaamisesta, LOPD-GDD.
  • RD 1720/2007, 21. joulukuuta, jolla hyväksytään asetus henkilötietojen suojasta annetun LO 15/1999 -asiakirjan kehittämisestä, 13. joulukuuta.
  • Laki 34/2002, 11. heinäkuuta, tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä.

Henkilötietojen käsittelystä vastaavan henkilön henkilöllisyys..

Sivustolla www.ihouselaherradura.com kerättyjen henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö on María Nieves de Haro Sánchez, NIF 74717390G, ja jonka yhteystiedot ovat:

Ihouse La Herradura, Calle Príncipe, 1, 18697, La Herradura Almuñecar, Granada, puhelin 645209263 ja sähköposti ihouseservices.info@gmail.com.

Henkilötietojen rekisteröinti..

Säännösten mukaisesti ilmoitamme sinulle, että Ihousen verkkosivuillaan olevien lomakkeiden kautta keräämät henkilötiedot sisällytetään ja käsitellään tiedostoissamme Ihousen ja käyttäjän välisten sitoumusten helpottamiseksi, nopeuttamiseksi ja täyttämiseksi tai suhde, joka on luotu lomakkeilla, jotka tämä täyttää, tai osallistua saman pyyntöön tai kyselyyn. Vastaavasti, ellei RGPD: n 30.5 artiklassa määrättyä poikkeusta voida soveltaa, pidetään rekisteriä käsittelytoimista, jossa täsmennetään niiden tarkoitusten mukaan suoritetut käsittelytoiminnot ja muut RGPD: ssä vahvistetut olosuhteet.

Henkilötietojen käsittelyyn sovellettavat periaatteet ovat art. 5 RGPD ja www.ihouselaherradura.com -sivustossa käsiteltävät tietoryhmät ovat vain tunnistetietoja, joita ei missään tapauksessa käsitellä erityisryhminä, joista säädetään RGPD: n 9 artiklassa.

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle..

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on suostumus. Ihouse sitoutuu hankkimaan käyttäjän nimenomaisen ja todennettavissa olevan suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn yhdessä tai useammassa erityisessä tarkoituksessa.

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen on yhtä helppoa kuin sen antaminen. Suostumuksen peruuttaminen ei yleensä edellytä verkkosivuston käyttöä.

Tapauksissa, joissa käyttäjän on tai voidaan antaa tietonsa lomakkeen kautta tiedusteluihin, tietojen pyytämiseen tai verkkosivuston sisältöön liittyvistä syistä, heille ilmoitetaan, jos jonkun niistä täyttäminen on pakollista, koska ne ovat välttämättömiä suoritetun toiminnan oikeaan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset..

Ihouse kerää ja hallinnoi henkilötietoja verkkosivustomme ja käyttäjän välisten sitoumusten helpottamiseksi, nopeuttamiseksi ja täyttämiseksi tai lomakkeiden täyttämisellä saavutetun suhteen ylläpitämiseksi. Niitä voidaan käyttää myös kaupallisiin tarkoituksiin Ihouseen räätälöimiseksi, toiminnaksi ja tilastoiksi sekä yritystarkoituksiin liittyville toiminnoille, sekä tietojen purkamiseen, tallentamiseen ja markkinointitutkimuksiin käyttäjälle tarjotun sisällön mukauttamiseksi sekä parantamiseksi. verkkosivuston laatu, käyttö ja navigointi.

Henkilötietojen saamisen yhteydessä käyttäjälle ilmoitetaan sen käsittelyn erityinen tarkoitus tai tarkoitukset, johon henkilötietoja käytetään, eli kerättyjen tietojen käyttö tai käytöt.

Henkilötietojen säilytysajat..

Henkilötietoja säilytetään vain vähimmäisaika, joka tarvitaan niiden käsittelyyn, ja joka tapauksessa, kun käyttäjä pyytää niiden poistamista.

Henkilötietojen hankkimishetkellä käyttäjälle ilmoitetaan ajanjakso, jonka aikana henkilötietoja säilytetään, tai kun se ei ole mahdollista, tämän ajanjakson määrittämisperusteet.

Henkilötietojen vastaanottajat..

Käyttäjän henkilötiedot jaetaan luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden kanssa, joiden kanssa Ihousella on kaupallinen ja ammatillinen suhde. Siinä tapauksessa, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja toiseen maahan tai toiselle kansainväliselle organisaatiolle, henkilötietojen saamisen yhteydessä käyttäjälle ilmoitetaan toisesta maasta tai muusta organisaatiosta, jolle niitä hallitaan. tiedot sekä komission riittävyyttä koskevan päätöksen olemassaolo tai puuttuminen.

Alaikäisten henkilötiedot..

Lainsäädäntöä, erityisesti RGPD: n 8 artiklaa ja RDLOPD: n 13 artiklaa noudattaen, vain yli 14-vuotiaat voivat antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn laillisella tavalla Ihousessa. Alle 14-vuotiaiden alaikäisten hoitoon tarvitaan vanhempien tai huoltajien suostumus, jotta hoito olisi laillista.

Henkilötietojen salaisuus ja turvallisuus..

Ihouse sitoutuu toteuttamaan tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kerättyjen tietojen riskin mukaisen turvallisuustason mukaisesti siten, että henkilötietojen turvallisuus taataan ja henkilötietojen tuhoaminen, katoaminen tai vahingossa tapahtuva tai laiton muuttaminen välitetään, tallennetaan tai muuten käsitellään tai luvaton viestintä tai pääsy tällaisiin tietoihin.

Koska Ihouse ei kuitenkaan voi taata, että muut Internet-sivustot käyttävät henkilötietoja vilpillisesti, Ihouse sitoutuu ilmoittamaan käyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilötietojen turvallisuutta on loukattu ja johon liittyy riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Käsittelystä vastaava henkilö käsittelee henkilötietoja luottamuksellisina ja sitoutuu ilmoittamaan ja takaamaan luottamuksellisuuden kunnioittamisen.

Henkilötietojen käsittelystä johtuvat oikeudet..

Käyttäjällä on ja voi käyttää seuraavia RGPD: ssä tunnustettuja oikeuksia hoidosta, pääsystä, oikaisemisesta, poistamisesta, hoidon rajoittamisesta, tietojen siirrettävyydestä vastuussa olevaan henkilöön eikä häneen voida enää tehdä yksinomaan automaattiseen käsittelyyn perustuvaa päätöstä, mukaan lukien profiilien laatiminen. Näitä oikeuksia voidaan käyttää määräysten mukaisesti, antamalla henkilötiedot ja kopio DNI: stä, ja jos se tapahtuu asiamiehen välityksellä, hänen valtuutuksellaan ja edustajansa DNI: llä, pyynnöllä ja pyynnön erityisillä syillä tai tiedot sille, jota haluat käyttää, ilmoitusten osoite, päivämäärä ja hakijan allekirjoitus sekä kaikki asiakirjat, jotka todistavat muotoillun pyynnön.

Tämä pyyntö voidaan lähettää Ihouseen postitse tai sähköpostitse.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille..

Tätä ei yllä Ihouse. Näiden verkkosivustojen omistajilla on omat tietosuojakäytäntönsä, jotka ovat kussakin tapauksissa samat, vastuussa omista tiedostoistaan ​​ja yksityisyydensuojakäytännöistään.

Vaatimukset valvontaviranomaiselle..

Jos käyttäjä katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on ongelma tai rikkoo voimassa olevia säännöksiä, hänellä on oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan ja tehdä vaatimus valvontaviranomaiselle, erityisesti , siinä valtiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikkasi, työpaikkasi tai väitetyn rikoksen paikka. Espanjan tapauksessa valvontaviranomainen on Espanjan tietosuojavirasto, www.agpd.es.

Tämän tietosuojakäytännön hyväksyminen ja muutokset..

On välttämätöntä, että käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt tämän yksityisyydensuojakäytännön sisältämät henkilötietojen suojaa koskevat ehdot ja hyväksynyt henkilötietojensa käsittelyn, jotta hoidosta vastaava henkilö voi siirtyä samaan tapaan. muodossa, ajanjaksoina ja ilmoitettuihin tarkoituksiin. Sivuston käyttö tarkoittaa sen tietosuojakäytännön hyväksymistä.

Ihouse pidättää oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöään omien kriteeriensä mukaisesti tai Espanjan tietosuojaviraston lainsäädännöllisen, oikeuskäytännöllisen tai doktriinisen muutoksen perusteella. Tämän käytännön muutoksista tai päivityksistä ilmoitetaan nimenomaisesti käyttäjälle.

5. Evästeitä koskevat käytännöt

Pääsy sivustolle www.ihouselaherradura.com voi sisältää evästeiden käytön. Ne ovat tietomääriä, jotka on tallennettu kunkin käyttäjän käyttämään selaimeen siten, että palvelin muistaa tietyt tiedot, jotka myöhemmin ja vain sen toteuttanut palvelin lukee. Evästeet helpottavat navigointia ja keräävät tietoja ja mahdollistavat henkilön tunnistamisen.

On olemassa omia evästeitä, jotka lähetetään käyttäjän tietokoneelle tai laitteelle ja joita hallinnoi yksinomaan Ihouse verkkosivuston parhaan toiminnan varmistamiseksi. Kerättyjä tietoja käytetään parantamaan verkkosivuston ja sen sisällön laatua ja käyttökokemustasi, ja verkkosivustolta on sosiaalisen verkoston evästeitä.

Evästeet voidaan hylätä, ja voit poistaa ja selata verkkosivustoa, vaikka joitain ominaisuuksia ei voida käyttää.

Muutokset evästekäytännössä..

Sitä voidaan muuttaa tai päivittää, ja tätä varten on suositeltavaa, että käyttäjä tarkistaa sen, kun hän käyttää verkkosivustoa.

6. LINKIPOLITIIKKA

On todettu, että verkkosivusto www.ihouselaherradura.com asettaa tai voi asettaa käyttäjien saataville linkkejä, hakemistoja ja hakukoneita, joiden avulla käyttäjät voivat käyttää muille kuuluvia ja muiden hallinnoimia verkkosivustoja.

Näiden linkkien asentamisen tarkoituksena on helpottaa navigointia, ja näiden linkkien kautta käytettävät verkkosivustot vastaavat henkilötietojen käsittelystä.

7. Henkinen omaisuus ja teollisuusomaisuus

Ihouse on siirronsaajana kaikkien verkkosivuston henkisten ja teollisoikeuksien sekä niihin sisältyvien osien omistaja. Ne ovat teoksia, joita Espanjan oikeusjärjestelmä suojaa immateriaalioikeuksina, ja niitä sovelletaan sekä Espanjan että yhteisön tämän alan säännöksiin sekä asiaan liittyviin ja Espanjan allekirjoittamiin kansainvälisiin sopimuksiin.

Kaikki oikeudet pidätetään. Henkisen omaisuuden lain säännösten nojalla tämän verkkosivuston koko sisällön tai osan kaupallisiin tarkoituksiin toistaminen, jakelu ja julkinen viestintä, mukaan lukien menetelmä niiden saataville asettamiseksi, on nimenomaisesti kielletty. millä tahansa teknisellä tavalla ilman Ihousen lupaa.

Jos käyttäjä tai kolmas osapuoli katsoo, että jokin verkkosivuston sisältö loukkaa immateriaalioikeuksien suojausoikeuksia, heidän on ilmoitettava asiasta välittömästi Ihouselle tämän oikeudellisen ilmoituksen yleiset tiedot -osiossa olevien yhteystietojen ja yleisten käyttöehtojen kautta.

8. OIKEUDELLISET TOIMET, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSPERUSTEET

Ihouse pidättää oikeuden tehdä siviilioikeudellisia tai rikosoikeudellisia toimia, joita se pitää tarpeellisina verkkosivuston ja sen sisällön väärän käytön tai näiden ehtojen rikkomisen vuoksi.

Käyttäjän ja Ihouse-toimiston välisiä suhteita säännellään voimassa olevilla säännöksillä, joita sovelletaan Espanjan alueella. Jos kiistaa ilmenee, ne asetetaan lain mukaan vastaavien tuomareiden ja tuomioistuinten tavanomaiseen toimivaltaan.

Muokattu viimeksi 19. helmikuuta 2021.

Compare Listings